پرش به محتوای اصلی

درس‌های موجود

Test course with title
EduSmart Courses
Preview Course

Test course with title

Test course with title

آموزش زبان انگلیسی عمومی - متوسط 1 -  Top Notch Book 1 B
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

استاد: مهرداد سرافراز

آموزش زبان انگلیسی عمومی - متوسط 1 - Top Notch Book 1 B

با یک بار دیدن و تجربه کردن می توانید به خاص و منحصر بودن این دوره‌ها بواقع پی ببرید! همه ما تجربه یادگیری زبان انگلیسی را در موسسات، کلاس‌ها و سایر نرم‌افزارها داشته‌ایم، ولی بدون شک این دوره‌ها نه تنها به بهترین وجه ممکن، مصور، تمام رنگی تدارک و تهیه شده‌اند، بلکه تمامی اجزای آن به صورت کاملا تعاملی، بی رقیب و بلامنازع طراحی و تولید گشته اند که استفاده از آن  برای همگان بسیار ساده، سهل الوصول و راحت و جذاب می باشد. امیدوارم از این دوره‌ها لذت و حذ وافی را ببرید و برای سایر اقوام، دوستان و همکاران خود هم تعریف بفرمایید.

آموزش زبان انگلیسی عمومی - سطح پایه -  Top Notch Fundamental
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

استاد: مهرداد سرافراز

آموزش زبان انگلیسی عمومی - سطح پایه - Top Notch Fundamental

با یک بار دیدن و تجربه کردن می توانید به خاص و منحصر بودن این دوره‌ها بواقع پی ببرید! همه ما تجربه یادگیری زبان انگلیسی را در موسسات، کلاس‌ها و سایر نرم‌افزارها داشته‌ایم، ولی بدون شک این دوره‌ها نه تنها به بهترین وجه ممکن، مصور، تمام رنگی تدارک و تهیه شده‌اند، بلکه تمامی اجزای آن به صورت کاملا تعاملی، بی رقیب و بلامنازع طراحی و تولید گشته اند که استفاده از آن  برای همگان بسیار ساده، سهل الوصول و راحت و جذاب می باشد. امیدوارم از این دوره‌ها لذت و حذ وافی را ببرید و برای سایر اقوام، دوستان و همکاران خود هم تعریف بفرمایید.

زرین پال
آموزش زبان انگلیسی عمومی - سطح مبتدی - Top Notch Book 1
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

استاد: مهرداد سرافراز

آموزش زبان انگلیسی عمومی - سطح مبتدی - Top Notch Book 1

با یک بار دیدن و تجربه کردن می توانید به خاص و منحصر بودن این دوره‌ها بواقع پی ببرید! همه ما تجربه یادگیری زبان انگلیسی را در موسسات، کلاس‌ها و سایر نرم‌افزارها داشته‌ایم، ولی بدون شک این دوره‌ها نه تنها به بهترین وجه ممکن، مصور، تمام رنگی تدارک و تهیه شده‌اند، بلکه تمامی اجزای آن به صورت کاملا تعاملی، بی رقیب و بلامنازع طراحی و تولید گشته اند که استفاده از آن  برای همگان بسیار ساده، سهل الوصول و راحت و جذاب می باشد. امیدوارم از این دوره‌ها لذت و حذ وافی را ببرید و برای سایر اقوام، دوستان و همکاران خود هم تعریف بفرمایید.

آموزش زبان فرانسه
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

آموزش زبان فرانسه

این مجموعه شامل کتاب دوم از سری کتابهای Reflets است و در بر گیرنده کتاب دانش آموز و تمرین به همراه کلیه صداها، حل تمرینها، صفحه کتاب دیجیتالی و امکانات بیشمار دیگر در دسترس علاقه مندان می باشد.

زرین پال
آموزش گرامر
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

آموزش گرامر

این درس بر اساس کتابهای مشهور English Grammar in Use تهیه و تدوین شده است. این آموزش، دقیقا همگام با این کتاب است و به همراه فیلمهای آموزشی، فعالیتها و تمرینهای تعاملی جذاب، گرامر زبان انگلیسی را به شکلی ساده به شما آموزش می دهد. 

زرین پال
آموزش زبان کاربردی
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

آموزش زبان کاربردی

یادگیری زبان انگلیسی بشکل کاربردی، یکی از جذاب ترین روشها می باشد. در این دوره کاربران با آموزش زبان موضوعی- کاربردی در زمینه هایی چون: فرودگاه، ورزش، هتل و ... به همراه فیلمها و تصاویر جذاب و تدریس آنها توسط اساتید برجسته که به بهترین روش ممکن ارائه شده است، زبان انگلیسی را فرا می گیرند.

زرین پال
2 آموزش زبان انگلیسی عمومی - سطح پایه
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

2 آموزش زبان انگلیسی عمومی - سطح پایه

با یک بار دیدن و تجربه کردن می توانید به خاص و منحصر بودن این دوره‌ها بواقع پی ببرید! همه ما تجربه یادگیری زبان انگلیسی را در موسسات، کلاس‌ها و سایر نرم‌افزارها داشته‌ایم، ولی بدون شک این دوره‌ها نه تنها به بهترین وجه ممکن، مصور، تمام رنگی تدارک و تهیه شده‌اند، بلکه تمامی اجزای آن به صورت کاملا تعاملی، بی رقیب و بلامنازع طراحی و تولید گشته اند که استفاده از آن  برای همگان بسیار ساده، سهل الوصول و راحت و جذاب می باشد. امیدوارم از این دوره‌ها لذت و حذ وافی را ببرید و برای سایر اقوام، دوستان و همکاران خود هم تعریف بفرمایید.

آموزش زبان انگلیسی عمومی - متوسط 1 -  Top Notch Book 1 A
زبان انگلیسی عمومی/کاربردی
Preview Course

آموزش زبان انگلیسی عمومی - متوسط 1 - Top Notch Book 1 A

با یک بار دیدن و تجربه کردن می توانید به خاص و منحصر بودن این دوره‌ها بواقع پی ببرید! همه ما تجربه یادگیری زبان انگلیسی را در موسسات، کلاس‌ها و سایر نرم‌افزارها داشته‌ایم، ولی بدون شک این دوره‌ها نه تنها به بهترین وجه ممکن، مصور، تمام رنگی تدارک و تهیه شده‌اند، بلکه تمامی اجزای آن به صورت کاملا تعاملی، بی رقیب و بلامنازع طراحی و تولید گشته اند که استفاده از آن  برای همگان بسیار ساده، سهل الوصول و راحت و جذاب می باشد. امیدوارم از این دوره‌ها لذت و حذ وافی را ببرید و برای سایر اقوام، دوستان و همکاران خود هم تعریف بفرمایید.

راهکارهای اساسی و کاربردی در مدیریت فروش
مهارت‌های مدیریتی
Preview Course

راهکارهای اساسی و کاربردی در مدیریت فروش

مقدمه:

 تولید منهای فروش مساوی است با رکود، فروپاشی و ضرر!  دقیقا به مثابه بهترین وسیله برقی/ الکترونیکی نفیسی می ماند که نیروی محرکه آن چون برق و انرژی وجود ندارد و این وسیله ارزشمند تبدیل به کمد لباس، رخت آویز و یا نگهداری آن در انبار شرکت یا منزل خواهد شد! بله، درست حدس زدید، در برهه زمانی فعلی، بازاریابی، تبلیغات و به خصوص فروش حرف اول را در تمامی صنایع و کار و کسب های دنیا زده و عصر تولید صرف، شرکت/ کارخانه محوری کمرنگ شده و ماهیت تمبری خود را به حوزه ارائه و فروش بخشیده است. جالب‌تر آنکه،  یادگیری و به کار بستن مهارت فروش صرفاً به بنگاه های حقوقی و اقتصادی محدود و معطوف نمی شود، چرا که به نظر صاحبان عقیده و سبک،یادگیری و کسب این مهارت نه تنها در سرنوشت کاری انسان،  بلکه در جای جای لحظه‌های زندگی وی دخل و تصرف داشته و اهمیت  بسیار ارزشمند و بالایی را دارد!  امر فروش نه تنها یک علم و دانش،  بلکه تخصص، مهارت،  فناوری و تجربه و البته هنری مرهون به مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد که در یک بسته ملحوظ به سایر دوره و مهارت های مرتبط ماهیت پیدا کرده و شکل می گیرد.

زرین پال
مدیریت جلسه
مهارت‌های مدیریتی
Preview Course

مدیریت جلسه

جلسه در هر ابعاد، عنوان و مناسبت جای جای زندگی روزمره انسانها را فارغ از احساسات، دشواری و سختی  پر نموده است. با اندک تامل و تدقیقی در این مهم به نتیجه ای بس سهل و ممتنع و چه بسا حائز اهمیت می رسیم که یادگیری مهارت کلیدی و کاربردی مدیریت جلسات می بایست از اهم و اخص دستور کار آموزش هر سازمانی باشد.  موفقیت بسته ای است که با یک مهارت یا اتفاق ممکن نمی شود- پر واضح است، تجهیز و مسلح نمودن حاضرین در جلسات به مهارت ها و راهکارهای اساسی،  بخصوص مدیریت جلسات، می تواند فواید و مزایای گوهر باری را برای سازمان و  متولیان و متصدیان امور به ارمغان بیاورد

زرین پال
 اصول و فنون مذاکره
مهارت‌های مدیریتی
Preview Course

اصول و فنون مذاکره

این روزها، هرجا و زمان که صحبت از مذاکره، اصول و فنون مذاکره می شود، گویا ناخواسته اذهان و متوجه گفتگوهای رسمی - سازمانی می گردد، در حالی که به هیچ وجه این طور نیست! هر انسان  از بدو تولد تا لحظه مرگ باید به این مهارت، آگاه و تسلط یابد، چرا که مذاکره وی می‌تواند در منزل، مدرسه، اجتماع، دانشگاه، محل کار و هر جای دیگری محقق گردد، اشراف و کسب چنین مهارت های حیاتی بی شک فواید و امکانات بالقوه و منفعل متعددی را برای وی مهیا و رقم خواهد زد.  این دوره برای کلیه انسان هایی که می توانند صحبت کنند و از قدرت تکلم و بیان برخوردارند، بسیار موثر و حیاتی است، مطمئناً مشارکت در این دوره، مهارتهای گفت و شنود فراگیر را به‌ گونه‌ای بهبود و تربیت می بخشد که می‌تواند برای وی در زندگی شخصی و سازمان‌های در ارتباط، مزایای رقابتی، ارزش های افزوده و امتیازات چشمگیر و بی‌نظیر را به ارمغان بیاورد.

زرین پال
General Placement Test
آزمونهای تعیین سطح
Preview Course

General Placement Test

آموزش و یادگیری بدون آزمون و امتحان اهمیت و اثربخشی واقعی خود را از دست میدهد و در عین حال، حضور و شرکت در هر دوره، لازمه انجام یک سری آزمون های طبقه بندی شده در حوزه و دوره های متنوع و مختلف می باشد. گروه بزرگ آریانا در بخش مهم قبل از برگزاری هر دوره، بعد از امر خطیر نیازسنجی حرفه ای/Needs Analysis مخاطبین و فراگیران را نه تنها  از نقطه نظر سنجش و ارزیابی دانش و مهارت های چهارگانه زبانی/Listening, Speaking, Reading, Writing مورد بررسی  دقیق و استاندارد قرار داده، بلکه آنها را با توجه به ضرورت و نیاز سازمان متقاضی و از طرفی صلاحدید و الزام مقتضی، تست های شخصیتی، مدیریتی و حرفه ای از سوی گروه بزرگ آریانا، مورد تفحص و تدقیقی متقن قرار داده که متعاقب برگزاری و انجام هر آزمون، نتایج مستند مکتوب متناسب با درخواست سازمان مربوطه در قالب داده، ارقام، نمودار و گزارشات تشریحی، طراحی، تدارک تهیه و ارسال می نماید.

زرین پال
دوره انگلیسی در ماموریت/سفر
مهارتی - کاربردی - موضوعی ESP
Preview Course

دوره انگلیسی در ماموریت/سفر

بیشک یکی از پراستفاده‌ترین، پرکاربردترین بسته‌های موجود و ضروری هر فرد، شرکت یا سازمانی، بسته دوره های مهارتی - کاربردی - موضوعی دیجیتالی ESP است که مشابه آن با تکیه بر تجربه مکفی بالغ بر ۲۵سال آموزش و تولید محتوای دیجیتالی، تاکنون رویت نشده است! با توجه به محتوای کامل، الف تا ی سفر، این بسته به زبان مصور و جذاب انگلیسی می‌تواند نیاز و خواسته‌های صنایع، مدیران، شرکت و سازمان ها، دانشجویان، محصلین، اصناف، کسبه، عموم مردم و کلیه بنگاه های حقوقی - اقتصادی و اشخاص حقیقی را تامین نماید. کافیست یک بار ببینید و تجربه کنید!!!

زرین پال
پیش نمایش برخی از دوره‌ها
دموی دوره‌های آموزشی
Preview Course