پرش به محتوای اصلی

1 درس‌ها

General Placement Test
آزمونهای تعیین سطح
Preview Course

آزمونهای تعیین سطح

General Placement Test

آموزش و یادگیری بدون آزمون و امتحان اهمیت و اثربخشی واقعی خود را از دست میدهد و در عین حال، حضور و شرکت در هر دوره، لازمه انجام یک سری آزمون های طبقه بندی شده در حوزه و دوره های متنوع و مختلف می باشد. گروه بزرگ آریانا در بخش مهم قبل از برگزاری هر دوره، بعد از امر خطیر نیازسنجی حرفه ای/Needs Analysis مخاطبین و فراگیران را نه تنها  از نقطه نظر سنجش و ارزیابی دانش و مهارت های چهارگانه زبانی/Listening, Speaking, Reading, Writing مورد بررسی  دقیق و استاندارد قرار داده، بلکه آنها را با توجه به ضرورت و نیاز سازمان متقاضی و از طرفی صلاحدید و الزام مقتضی، تست های شخصیتی، مدیریتی و حرفه ای از سوی گروه بزرگ آریانا، مورد تفحص و تدقیقی متقن قرار داده که متعاقب برگزاری و انجام هر آزمون، نتایج مستند مکتوب متناسب با درخواست سازمان مربوطه در قالب داده، ارقام، نمودار و گزارشات تشریحی، طراحی، تدارک تهیه و ارسال می نماید.

زرین پال