پرش به محتوای اصلی

3 درس‌ها

راهکارهای اساسی و کاربردی در مدیریت فروش
مهارت‌های مدیریتی
Preview Course

مهارت‌های مدیریتی

راهکارهای اساسی و کاربردی در مدیریت فروش

مقدمه:

 تولید منهای فروش مساوی است با رکود، فروپاشی و ضرر!  دقیقا به مثابه بهترین وسیله برقی/ الکترونیکی نفیسی می ماند که نیروی محرکه آن چون برق و انرژی وجود ندارد و این وسیله ارزشمند تبدیل به کمد لباس، رخت آویز و یا نگهداری آن در انبار شرکت یا منزل خواهد شد! بله، درست حدس زدید، در برهه زمانی فعلی، بازاریابی، تبلیغات و به خصوص فروش حرف اول را در تمامی صنایع و کار و کسب های دنیا زده و عصر تولید صرف، شرکت/ کارخانه محوری کمرنگ شده و ماهیت تمبری خود را به حوزه ارائه و فروش بخشیده است. جالب‌تر آنکه،  یادگیری و به کار بستن مهارت فروش صرفاً به بنگاه های حقوقی و اقتصادی محدود و معطوف نمی شود، چرا که به نظر صاحبان عقیده و سبک،یادگیری و کسب این مهارت نه تنها در سرنوشت کاری انسان،  بلکه در جای جای لحظه‌های زندگی وی دخل و تصرف داشته و اهمیت  بسیار ارزشمند و بالایی را دارد!  امر فروش نه تنها یک علم و دانش،  بلکه تخصص، مهارت،  فناوری و تجربه و البته هنری مرهون به مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد که در یک بسته ملحوظ به سایر دوره و مهارت های مرتبط ماهیت پیدا کرده و شکل می گیرد.

زرین پال
مدیریت جلسه
مهارت‌های مدیریتی
Preview Course

مهارت‌های مدیریتی

مدیریت جلسه

جلسه در هر ابعاد، عنوان و مناسبت جای جای زندگی روزمره انسانها را فارغ از احساسات، دشواری و سختی  پر نموده است. با اندک تامل و تدقیقی در این مهم به نتیجه ای بس سهل و ممتنع و چه بسا حائز اهمیت می رسیم که یادگیری مهارت کلیدی و کاربردی مدیریت جلسات می بایست از اهم و اخص دستور کار آموزش هر سازمانی باشد.  موفقیت بسته ای است که با یک مهارت یا اتفاق ممکن نمی شود- پر واضح است، تجهیز و مسلح نمودن حاضرین در جلسات به مهارت ها و راهکارهای اساسی،  بخصوص مدیریت جلسات، می تواند فواید و مزایای گوهر باری را برای سازمان و  متولیان و متصدیان امور به ارمغان بیاورد

زرین پال
 اصول و فنون مذاکره
مهارت‌های مدیریتی
Preview Course

مهارت‌های مدیریتی

اصول و فنون مذاکره

این روزها، هرجا و زمان که صحبت از مذاکره، اصول و فنون مذاکره می شود، گویا ناخواسته اذهان و متوجه گفتگوهای رسمی - سازمانی می گردد، در حالی که به هیچ وجه این طور نیست! هر انسان  از بدو تولد تا لحظه مرگ باید به این مهارت، آگاه و تسلط یابد، چرا که مذاکره وی می‌تواند در منزل، مدرسه، اجتماع، دانشگاه، محل کار و هر جای دیگری محقق گردد، اشراف و کسب چنین مهارت های حیاتی بی شک فواید و امکانات بالقوه و منفعل متعددی را برای وی مهیا و رقم خواهد زد.  این دوره برای کلیه انسان هایی که می توانند صحبت کنند و از قدرت تکلم و بیان برخوردارند، بسیار موثر و حیاتی است، مطمئناً مشارکت در این دوره، مهارتهای گفت و شنود فراگیر را به‌ گونه‌ای بهبود و تربیت می بخشد که می‌تواند برای وی در زندگی شخصی و سازمان‌های در ارتباط، مزایای رقابتی، ارزش های افزوده و امتیازات چشمگیر و بی‌نظیر را به ارمغان بیاورد.

زرین پال